KURZY ÚSTAVU ARCHITEKTURY
 

Informace jak se přihlásit do kurzu (jak objednat kurz)

Registrace

V případě, že máte o kurz zájem, zaregistrujte se na tomto portálu KURZY ÚSTAVU ARCHITEKTURY. Registraci najdete v sekci Moje kurzy, nebo zvolte odkaz Registrace vlevo. Zaregistrovat se můžete i nezávazně, i když nejste rozhodnuti, že máte o nějaký kurz zájem. V zóně Moje kurzy uvidíte po logování více informací o kurzech a poskytneme Vám rovněž nějaké materiály ke stažení.

Přihláška na kurz musí být uskutečněna nejpozději v den, který je uveden na Kartě kurzu, viz sekce Přehled kurzů nebo sekce Moje kurzy, Výběr kurzu.

Přihláška přes internet

V případě, že si nějaký kurz vyberete a budete ho chtít navštěvovat, musíte se zaregistrovat. Po registraci a logování najdete v sekci Moje kurzy stránku Výběr kurzu, kde si kurz najdete a následně se na něj můžete přihlásit, podobně jako v internetovém obchodě s tím rozdílem, že po volbě přihlásit se přímo objeví přihláška objednávka. Po odeslání přihlášky dostanete automaticky obratem e-mail potvrzující přihlášení do kurzu se všemi dalšími pokyny. Kurz, na který jste přihlášeni, pak můžete průběžně sledovat v sekci Moje kurzy. Dozvíte se zde například, zda kurz již evidujeme jako zaplacený, zda se do kurzu přihlásil dostatečný počet uchazečů a další důležité informace.

Platba za objednaný kurz

Podrobné informace o platbě za objednaný kurz dostanete e-mailem po přihlášce do kurzu (objednání kurzu) přes internet. Platbu za kurz uskutečněte bezhotovostním bankovním převodem s údaji, které obsahuje e-mail potvrzující elektronickou přihlášku do kurzu. Vaše přihláška do kurzu nabude platnost až tehdy, až budeme evidovat zaplacení kurzu.

Platba za kurz musí být uskutečněna nejpozději v den, který je uveden na Kartě kurzu. Jakmile obdržíme Vaši platbu, uvidíte tuto skutečnost v sekci Moje kurzy, na stránce Moje přihlášky.

Vrácení platby v případě, že kurz nebude otevřený

Pokud kurz nebude otevřený pro nedostatečný počet zájemců nebo z jiného důvodu, platbu za kurz Vám vrátíme bankovním převodem na účet, ze kterého byla platba uskutečněna. U mimořádných plateb v hotovosti a podobných bude platba vrácena po dohodě s plátcem.

Sledování stavu přihlášky

Chcete-li zjistit stav vyřízení vaší přihlášky, podívejte se do sekce Moje kurzy, Moje přihlášky. Uvidíte přehled všech Vašich přihlášek se stavem, v jakém se daná přihláška nachází.

Zrušení přihlášky do kurzu

Vaši přihlášku do kurzu máte možnost zrušit nejpozději do data zahájení kurzu, a to pouze v případě, že přihláška ještě nebyla zaplacena. Pokud se rozhodnete přihlášku zrušit, napište nám e-mail s požadavkem na zrušení přihlášky (název kurzu, variabilní symbol, Vaše jméno a příjmení) na e-mailovou adresu koci.v@fce.vutbr.cz. Po obdržení Vašeho požadavku Vás budeme informovat o stavu Vaší žádosti.


pixel
pixel
pixel