Novinky 

21.2.2018, 12:22, Dulenčín Juraj

NEJDULEZITEJSI OZNAM VSEM STUDENTUM!!!

Od 31.7.2017 platí nový Studijní a zkušební řád VUT. UPOZORŇUJI na důležitý fakt.
 
Cituji článek 10, odst. 3. ....... V předmětu, který je zakončen vykonáním zkoušky po předchozím udělení zápočtu, je předchozí udělení zápočtu podmínkou pro vykonání zkoušky. V případě opakování tohoto předmětu se k zápočtu získanému při prvním zápisu předmětu nepřihlíží.
 
 
To znamená, že zápočet propadá a musíte ho absolvovat znovu!

13.2.2018, 13:03, Chalcarzová Natalie

ROZHLEDNA NA ŽIDENICKÉM KOPCI

Městská část Brno-Židenice ve spolupráci s Ústavem architektury FAST VUT vyhlašují studentskou architektonickou soutěž o návrh ROZHLEDNY NA ŽIDENICKÉM KOPCI. Zúčastnit se mohou všichni studenti bakalářského či magisterského studijního programu na VUT v Brně.
Termín odevzdání soutěže: 20. 4. 2018 do 12:00
Soutěžní podmínky a další podklady naleznete zde: goo.gl/6djHtB

7.2.2018, 15:30, Dulenčín Juraj

Nabídka praxe

Vážení studenti. Vyčlenili jsme pro Vás místo, kde budeme zveřejňovat nabídky praxe architektonických studií. Jedná se o nástěnku v 1. NP budovy E2 – foyer (pod palmou). 
9.11.2017, 17:01, Matoušková Petra

CENA ARNOŠTA WIESNERA 2017 - VÍTĚZNÉ PROJEKTY

Soutěž, kterou každoročně vypisuje děkan Stavební fakulty VUT, proběhla 9. listopadu 2017 na ARC FAST VUT v Brně. Letošního 12. ročníku soutěže CAW se zúčastnilo celkem 101 projektů ve třech kategoriích. Předsedou pětičlenné odborné poroty byl pan prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek, FEng. Hlavní cenu soutěže získal student Michal Králik za projekt „Polyfunkční dům v proluce“ v Brně. Všechny vítězné projekty, složení odborné poroty a jména vedoucích učitelů oceněných prací můžete nalézt v příloze "Oceněné projekty 12.ročníku soutěže CAW 2017" v sekci "DOKUMENTY". Všem vítězům gratulujeme! Všem studentům, kteří se zúčastnili soutěže, děkujeme za účast! Přejeme mnoho úspěchů a odhodlání v další práci a studiu!      
1.11.2017, 12:16, Matoušková Petra

Cena Arnošta Wiesnera 2017 - vyhlášení soutěže

Děkan FAST VUT vyhlašuje 12. ročník soutěže studentských ateliérových prací o Cenu Arnošta Wiesnera 2017 pro studenty bakalářského studijního programu „Architektura pozemních staveb“ FAST VUT. Podmínky pro přihlášení do soutěže:    Přihlásit a zúčastnit se mohou studenti, kteří v předcházejícím zimním a letním semestru 2016/2017 byli zapsáni ke studiu a úspěšně absolvovali ateliérovou výuku. Přihlášeny mohou být pouze školní ateliérové práce, které byly řádně klasifikovány. /Bakalářské diplomové práce se přehlídky neúčastní. / Studenti se svými pracemi přihlašují samostatně. Každá práce je předkládána v takovém provedení, v jakém byla klasifikována. K posuzování a hodnocení budou přijaty jen práce řádně označené /jméno studenta, jméno vedoucího práce, akademický rok, semestr, úplný název práce a kategorie, do které je práce přihlášena – viz níže/. Přihlášení do přehlídky a předání prací: V pracovních dnech od 31. 10. (úterý) až do 8. 11. (středa) 2017, vždy od 10:00 do 12:00, v budově E2 – místnost 510, u paní sekretářky Jany Nezbedové. K hodnocení student předloží práce: elaborát A3 + plakát B1!!! Je možno přiložit fotografii modelu. U paní sekretářky Nezbedové každý přihlašující se student zapíše předanou práci do přihlašovacího archu své kategorie. / Do prázdného rámu na chodbě každý student vyvěsí plakátek s informací, že práce je na soutěži. / Student se přihlásí do příslušné kategorie podle ročníku, ve kterém byla ateliérová práce vypracována, bez ohledu na tematické zaměření ateliéru. Je možno přihlásit obě ateliérové práce za školní rok. Co se týče projektů, které jsou momentálně na jiných soutěžích a výstavách, si studenti v případě zájmu o účast v soutěži CAW zajistí vytištění práce znovu na vlastní náklady.
Hodnocení odborné poroty bude probíhat ve čtvrtek 9. 11. 2017.   Studenti, jejichž práce budou oceněny, jsou povinni připravit podklady k vystavení a pro publikaci v digitálním sborníku podle pokynů tajemníka soutěže Ing. arch. Petry Matouškové.  
12.4.2017, 11:12, Dulenčín Juraj

Důležitý oznam pro všechny studenty!

Dne 11. 04. 2017 byla kompetentními pracovníky FAST provedena na ústavu ARC kontrola bezpečnosti práce s těmito výsledky:
-     z důvodů požární bezpečnosti musí být vyklizeny všechny donesené sedačky, které máte v ateliérech budovy E2.
O likvidaci se postará majitel sedačky, nebo kolektivně celý ročník v termínu do 28. 4. 2017.
Zodpovědnost za provedení likvidace nese kolektivně celý očník. K likvidaci sedaček je možné využít „ekodvůr“ na ulici Veveří.
-     z důvodů požární bezpečnosti je přísně zakázáno používat rychlovarné konvice ve všech učebnách a ateliérech budovy E2. Pokud se konvice při kontrole najdou, budou zabaveny.
Termín: s okamžitou platností.

ARC Info

21.2.2018, 17:02

Matoušková Petra

Dobrý den, hledáme pro spolupráci šikovné studenty architektury nebo mladé absolventy architektury FAST. Nabízíme výborný pracovní kolektiv a dlouholeté zkušenosti v oboru architektury a pozemního stavitelství. Kontakt pro zaslání portfolia nebo na osobní setkání: Ing. arch. Petr Todorov, autorizovaný architekt ČKA, ATELIER TIŠNOVKA, todorov@tisnovka.cz, www.tisnovka.cz.