Novinky 

22.3.2017, 16:21, Matoušková Petra

ARC / VÍTĚZOVÉ STUDENTSKÉ SOUTĚŽE / ZUŠ V. KAPRÁLOVÉ

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ  -  NÁVRH VYUŽITÍ PODKROVNÍHO PROSTORU V BUDOVĚ UMĚLECKÉ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA V. KAPRÁLOVÉ V BRNĚ

Studentskou soutěž vyhlásilo ředitelství ZUŠ v únoru 2016. Tématem byl ideový návrh využití a přestavby nevyužitého podkrovního prostoru školní budovy. K účasti v soutěži byli vyzváni naši studenti druhého ročníku bakalářského programu ARC Architektura pozemních staveb FAST VUT Brno.                                                                           VÍTĚZNÉ NÁVRHY STUDENTSKÉ SOUTĚŽE         Soutěžní projekty posoudila v únoru 2017 odborná komise. Komise vybrala jako nejlepší práce tři projekty našich studentů v následujícím pořadí:       1. místo Jakub Sedláček 2. místo Zuzana Krčková
3. místo Veronika Dubinová                                                                                Autor vítězného projektu bude osloven vedením ZUŠ pro další možnou spolupráci, pokud se podaří získat dotaci pro tento stavební záměr. Vítězné návrhy mohou významně pomoci při jednáních o možnostech stavební investice.

ARC Info