Novinky 

25.4.2017, 16:32, Dulenčín Juraj

Výběrové řízení

Ve smyslu Pokynu děkana č. 10 / 2017 vypisuji výběrové řízení na 2 místa pro Studentskou pedagogicko-vědeckou sílu na Ústavu architektury FAST VUT v Brně v akademickém roce 2017 – 2018. Přihlášky zasílejte vedoucímu ARCve formě přiložené tabulky (viz PD č.10/2017) v termínu do 26. 5. 2017. Přihlášky viz. Dokumenty.


18.4.2017, 08:50, Dulenčín Juraj

Přihlašování témat diplomových prací pro akademický rok 2017/2018

Přihlašování studentů k tématům diplomových prací pro rok 2017/2018 proběhne  od 8.5.-19.5.2017 1. kolo a druhé kolo od 22.5.2017-26.5.2017.
18.4.2017, 08:50, Dulenčín Juraj

Výběr ateliéru pro bakalářskou práci v akademickém roce 2017/2018

Prosím všechny studenty 3. ročníku, aby v termínu od: 15.5.2017-19.5.2017 donesli 2 ateliérové práce (jenom elaborát A3)k výběru BP, a to na sekretariát ARC denně od 10:00-12:00. Výběr dvou ateliérů je čistě na Vás.
18.4.2017, 08:47, Dulenčín Juraj

Přihlašování k opravnímu termínu SZZ

Přihlašování k opravnímu termínu Státních ZZ bude probíhat v intranetu v termínu od 1.5.2017-15.5.2017. Termín USZZ je stanoven na 30.5.2017.
12.4.2017, 11:12, Dulenčín Juraj

Důležitý oznam pro všechny studenty!

Dne 11. 04. 2017 byla kompetentními pracovníky FAST provedena na ústavu ARC kontrola bezpečnosti práce s těmito výsledky:
-     z důvodů požární bezpečnosti musí být vyklizeny všechny donesené sedačky, které máte v ateliérech budovy E2.
O likvidaci se postará majitel sedačky, nebo kolektivně celý ročník v termínu do 28. 4. 2017.
Zodpovědnost za provedení likvidace nese kolektivně celý očník. K likvidaci sedaček je možné využít „ekodvůr“ na ulici Veveří.
-     z důvodů požární bezpečnosti je přísně zakázáno používat rychlovarné konvice ve všech učebnách a ateliérech budovy E2. Pokud se konvice při kontrole najdou, budou zabaveny.
Termín: s okamžitou platností.

22.3.2017, 16:21, Matoušková Petra

ARC / VÍTĚZOVÉ STUDENTSKÉ SOUTĚŽE / ZUŠ V. KAPRÁLOVÉ

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ  -  NÁVRH VYUŽITÍ PODKROVNÍHO PROSTORU V BUDOVĚ UMĚLECKÉ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA V. KAPRÁLOVÉ V BRNĚ

Studentskou soutěž vyhlásilo ředitelství ZUŠ v únoru 2016. Tématem byl ideový návrh využití a přestavby nevyužitého podkrovního prostoru školní budovy. K účasti v soutěži byli vyzváni naši studenti druhého ročníku bakalářského programu ARC Architektura pozemních staveb FAST VUT Brno.                                                                           VÍTĚZNÉ NÁVRHY STUDENTSKÉ SOUTĚŽE         Soutěžní projekty posoudila v únoru 2017 odborná komise. Komise vybrala jako nejlepší práce tři projekty našich studentů v následujícím pořadí:       1. místo Jakub Sedláček 2. místo Zuzana Krčková
3. místo Veronika Dubinová                                                                                Autor vítězného projektu bude osloven vedením ZUŠ pro další možnou spolupráci, pokud se podaří získat dotaci pro tento stavební záměr. Vítězné návrhy mohou významně pomoci při jednáních o možnostech stavební investice.

ARC Info