KURZY ÚSTAVU ARCHITEKTURY
 

Přípravka na talentové zkoušky

Přípravka na Talentové zkoušky

Kurz je určen pro všechny zájemce o studium architektury a jeho náplní je výtvarná příprava k přijímacím talentovým zkouškám Ústavu architektury FAST.

Obsahově je kurz zaměřen na kresebnou průpravu, která svými tématy pokrývá požadavky na uchazeče při talentových zkouškách.

Kurz je zřizován Ústavem architektury, probíhá v jeho výtvarných ateliérech v budově E2 Fakulty stavební na Veveří ulici v Brně. Dává tedy zájemcům příležitost nejenom kvalitně se připravit ke zkouškám, ale také seznámit se s jejich potenciálním studijním pracovištěm.

Délka kurzu je 10 týdnů, poslední lekce kurzu je týden před zkouškami.

Letošní kurz Přípravka I probíhá v nové 4 hodinové dotaci vždy v pátek od 15.00 do 19.00 hod              

Kapacita výukové lekce je 20 osob.

Výuka je rozdělena do čtyřhodinových bloků, jejichž náplň je strukturována tak, aby si uchazeči postupně osvojili kresebné dovednosti, které budou u talentovek potřebovat. Od základního zvládnutí plochy, přes proporční a perspektivní správnost až po modelaci prostoru. Kurz se též věnuje lidské figuře, jejím proporcím a morfologii, studenti si vyzkoušejí kresbu podle živého modelu. V závěru kurzu je pozornost věnována projektovému a návrhovému kreslení, ve kterém si studenti vyzkouší navrhovat interiér, kreslit textury přírodnin, studijní kresbu architektury atd.

Cena kurzu je 8.000 Kč včetně DPH

 

Intezivní Přípravka na Talentové zkoušky

Nová kurz je určen pro všechny zájemce o studium architektury a jeho náplní je intezivní výtvarná příprava k přijímacím talentovým zkouškám Ústavu architektury FAST.

Obsahově je kurz zaměřen na kresebnou průpravu, která svými tématy pokrývá požadavky na uchazeče při talentových zkouškách.

Kurz je zřizován Ústavem architektury, probíhá v jeho výtvarných ateliérech v budově E2 Fakulty stavební na Veveří ulici v Brně. Dává tedy zájemcům příležitost nejenom kvalitně se připravit ke zkouškám, ale také seznámit se s jejich potenciálním studijním pracovištěm.

Délka kurzu je 5 týdnů, poslední lekce kurzu je týden před zkouškami.

Intezivní přípravka probíhá v 5hodinové dotaci vždy ve středy od 16.00 do 21.00 hod              

Kapacita výukové lekce je 20 osob.

Výuka je rozdělena do čtyřhodinových bloků, jejichž náplň je strukturována tak, aby si uchazeči postupně osvojili kresebné dovednosti, které budou u talentovek potřebovat. Od základního zvládnutí plochy, přes proporční a perspektivní správnost až po modelaci prostoru. Kurz se též věnuje lidské figuře, jejím proporcím a morfologii, studenti si vyzkoušejí kresbu podle živého modelu. V závěru kurzu je pozornost věnována projektovému a návrhovému kreslení, ve kterém si studenti vyzkouší navrhovat interiér, kreslit textury přírodnin, studijní kresbu architektury atd.

Cena kurzu je 6.500 Kč včetně DPH

Pomůcky a materiál:

 

Ústav architektury poskytne řádně přihlášeným studentům základní pracovní vybavení – stojany, kreslící desky, a materiál – kreslící papír, lepící pásky.
Kreslící potřeby – tužky, plastické gumy – si studenti přinesou vlastní.


pixel
pixel
pixel