Studenti Ústavu architektury 

Bakalárský stupeň Architektura pozemních staveb:

1. ročník
2. ročník
   

3. ročník
4. ročník
Magisterský stupeň Architektura a rozvoj sídel:

1. rocník


2. rocník