Seznam pedagogů 

prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.
Ateliér výrobních staveb

prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc.
Ateliér interiéru a architektonického prostoru

doc. Ing. arch. Naděžda Menšíková, CSc.
Ateliér obytných staveb

doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D.
Vedoucí ústavu
Ateliér veřejných staveb

Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D.
Zástupce vedoucího ústavu
Ateliér architektonického detailu

Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D.
Ateliér výrobních staveb

Ing. arch. Ladislava Foretníková
Ateliér obnovy památek

Ing. arch. Yvona Geržová, Ph.D.
Ateliér výrobních staveb

MgA. Václav Kočí, Ph.D.
Výtvarná tvorba

Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.
Ateliér urbanismu

Ing. arch. Lea Vojtová, Ph.D.
Ateliér obnovy památek

MgA. Natalie Chalcarzová
Výtvarná tvorba

Ing. arch. Petra Matoušková
Ateliér interiéru a architektonického prostoru

Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D.
Ateliér obnovy památek

Ing. arch. Viktor Svojanovský
Tajemník ústavu
Ateliér veřejných staveb

doc. Ing. arch. Michal Sedláček, Ph.D.
Ateliér obytných staveb

Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D.
Teorie a dějiny architektury

Ing. arch. Jan Májek, Ph.D.
Ateliér urbanismu

Ing. arch. Marcela Uřídilová
Ateliér obytných staveb