Novinky 

1.11.2017, 12:16, Matoušková Petra

Cena Arnošta Wiesnera 2017 - vyhlášení soutěže

Děkan FAST VUT vyhlašuje 12. ročník soutěže studentských ateliérových prací o Cenu Arnošta Wiesnera 2017 pro studenty bakalářského studijního programu „Architektura pozemních staveb“ FAST VUT. Podmínky pro přihlášení do soutěže:    Přihlásit a zúčastnit se mohou studenti, kteří v předcházejícím zimním a letním semestru 2016/2017 byli zapsáni ke studiu a úspěšně absolvovali ateliérovou výuku. Přihlášeny mohou být pouze školní ateliérové práce, které byly řádně klasifikovány. /Bakalářské diplomové práce se přehlídky neúčastní. / Studenti se svými pracemi přihlašují samostatně. Každá práce je předkládána v takovém provedení, v jakém byla klasifikována. K posuzování a hodnocení budou přijaty jen práce řádně označené /jméno studenta, jméno vedoucího práce, akademický rok, semestr, úplný název práce a kategorie, do které je práce přihlášena – viz níže/. Přihlášení do přehlídky a předání prací: V pracovních dnech od 31. 10. (úterý) až do 8. 11. (středa) 2017, vždy od 10:00 do 12:00, v budově E2 – místnost 510, u paní sekretářky Jany Nezbedové. K hodnocení student předloží práce: elaborát A3 + plakát B1!!! Je možno přiložit fotografii modelu. U paní sekretářky Nezbedové každý přihlašující se student zapíše předanou práci do přihlašovacího archu své kategorie. / Do prázdného rámu na chodbě každý student vyvěsí plakátek s informací, že práce je na soutěži. / Student se přihlásí do příslušné kategorie podle ročníku, ve kterém byla ateliérová práce vypracována, bez ohledu na tematické zaměření ateliéru. Je možno přihlásit obě ateliérové práce za školní rok. Co se týče projektů, které jsou momentálně na jiných soutěžích a výstavách, si studenti v případě zájmu o účast v soutěži CAW zajistí vytištění práce znovu na vlastní náklady.
Hodnocení odborné poroty bude probíhat ve čtvrtek 9. 11. 2017.   Studenti, jejichž práce budou oceněny, jsou povinni připravit podklady k vystavení a pro publikaci v digitálním sborníku podle pokynů tajemníka soutěže Ing. arch. Petry Matouškové.  

ARC Info

21.2.2018, 17:02

Matoušková Petra

Dobrý den, hledáme pro spolupráci šikovné studenty architektury nebo mladé absolventy architektury FAST. Nabízíme výborný pracovní kolektiv a dlouholeté zkušenosti v oboru architektury a pozemního stavitelství. Kontakt pro zaslání portfolia nebo na osobní setkání: Ing. arch. Petr Todorov, autorizovaný architekt ČKA, ATELIER TIŠNOVKA, todorov@tisnovka.cz, www.tisnovka.cz.