Ateliéry 

Ateliér obytných staveb
Ing. arch. Marcela Uřídilová

Ateliér veřejných staveb
doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, CSc.

Ateliér výrobních staveb
prof. Ing. arch Alois Nový, CSc.

Ateliér obnovy památek
Ing. arch. Adam Guzdek, PhD.

Ateliér interiéru a architektonického prostoru
prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc.

Ateliér urbanismu
Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.

Ateliér architektonického detailu
Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D.

Výtvarná tvorba
MgA. Václav Kočí, Ph.D.

Teorie a dějiny architektury
Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D.